بسم الله النور


حدیثی را نزد دکتر چشم پزشک خواندم که غروب آفتاب مطالعه نکنید که برای چشم ضرر دارد ایشان گفت اتفاقا از نظر طب نیز این مطلب ثابت شده است که در سیستم بینایی چشم دو نوع سلول داریم سلول های مخروطی و سلول های استوانه ای که روز و شب شیفت عوض میکنند سلول هایی که غروب آفتاب می آیند سلول های سست و تنبل هستند لذا مطالعه در آن زمان به بینایی چشم ضرر میزند


روزی داخل اتاق نشسته بودم به گونه ای که صدای دم در حیاط را می شنیدم , بچه ی همسایه دم در بازی میکرد فقیری آمد و به او گفت برو از خانه تان چیزی برایم بیاور. بچه رو به فقیر کرد و گفت خب برو از مامانت بگیر فقیر جواب داد من مامان ندارم تو برو از مامانت بگیر و بیاور.

من از گفتگوی بچه با فقیر یک نکته دستم آمد , باخود گفتم این بچه آنقدر به مامانش اطمینان دارد که  فکر میکند هر چه بخواهد میتواند از او بگیرد اگر ما به همین اندازه به خداوند اطمینان داشتیم و تمام خواسته های خود را از او درخواست میکردیم هیچ مشکلی نداشتیم و همه کارهایمان درست میشد 

مجموعه ی ورام ج ٢ ص ١٠٤

امام علی علیه السلام: 

رُبَّما سألتَ الشَّیءَ فلا تُؤْتاهُ و اُوتیتَ خیرا منه عاجلاً أو آجِلاً ، أو صُرِفَ عنکَ لِما هُوَ خیرٌ لکَ ، فَلَرُبَّ أمرٍ قد طَلِبتَهُ فیهِ هلاکُ دینِکَ لو اُوتیتَهُ ، فلتَکُنْ مسألتُکَ فیما یَبقَى لَکَ جَمالُهُ و یُنفى عنکَ وَبالُهُ .

امیرالمومنین علیه السلام:
امام على علیه السلام : گاه چیزى را [از خدا ]مى خواهى اما به تو داده نمى شود، و دیر یا زود بهتر از آن به تو داده مى شود ، یا به خاطر آنچه خیر و مصلحت تو در آن است، از برآورده شدن خواسته ات دریغ مى شود ؛ زیرا بسا خواسته اى که اگر بر آورده شود به نابودى دین تو مى انجامد . پس ، چیزى بخواه که زیبایى و نیکى اش برایت مى ماند و پیامد سوئى ندارد .

نهج البلاغة : الکتاب ٣١