بسم الله النور

حجت الاسلام و المسلمین قدس یکی از شاگردان آیت الله بهجت میگوید : آقا همیشه سفارش میکردند برای احیای شریعت نگذارید سنت ها فراموش شود و عرفیات یا بدعت ها جای آن را بگیرد 

روزی فرمودند: مرحوم حاج شیخ مرتضی طالقانی(از استادان اخلاق و علمای بزرگ نجف که استاد اخلاق آقا نیز بودند) همراه با عده ای از علما از جمله آیت الله العظمیٰ خویی به افطار دعوت بودند وقتی غذا آماده میشود و همگی سر سفره می‌نشینند حاج شیخ مرتضی طالقانی می‌فرماید نمک در سر سفره نیست و اقدام به تناول نمیکنند. با اینکه بین مجلس افطاریه تا آشپزخانه بسیار فاصله بوده(و ظاهرا از خانه ای دیگر غذا می آوردند) به هر حال مرحوم طالقانی دست به غذا دراز نمیکند و دیگران حتی آیت الله خویی نیز به احترام ایشان غذا شروع نمیکنند و طول میکشد تا نمک را بیاورند. 

بعد از ختم جلسه و هنگام رفتن آیت الله خویی خطاب به ایشان می‌فرماید حضرت آقا اگر شما به این اندازه به ظاهر سنت مقیّد هستید که اگر کمی نمک تناول نکنید غذا نمی‌خورید, پس در این گونه مجالس کمی نمک با خود همراه داشته باشید تا مردم را منتظر نگذارید. آقای طالقانی فوراً دست به جیب برده و کیسه کوچکی را درآورده و می فرماید با خودم نمک داشتم ولی میخواستم سنت اسلامی پیاده شود و متروک نباشد.