بسم الله النور


بعد از انقلاب در روزگار ترور و ناامنی در یک روز راهپیمایی با ماشین به راهپیمایی رفتیم در راه دیدم مردم نگاه میکنند یکی گفت این آخوندها ما را به راهپیمایی دعوت میکنند اما خودشان از ماشین پیاده نمیشوند

ماشین را پارک کردیم و پیاده با مردم همراه شدیم شخصی گفت آقای قرائتی غیبت شما را کرده گفتم این قرائتی هم حقه بازه پیاده راه میرود تا بگوید من آدم خوبی هستم


یکی از محترمین تهران که به زیارت حضرت آیت الله حائری موسس حوزه علمیه ی قم رفته بود , صورتش را تراشیده بود وقتی خدمت اقا رسید آقا پس از آنکه صورتش را بوسید فرمود اگر به من علاقه دارید از این به بعد جای بوسه ی مرا نتراشید! آن مرد قبول کرد و گفت چشم آقا


من بار ها گفته ام که مبلّغ باید به لسان قوم و زبان مردم سخن بگوید شهید مطهری می‌فرمود یک خارجی آمده بود ایران و در بازگشت از او پرسیدند در ایران چه خبر؟ گفته بود مردم ایران وقتی به هم میرسند میگویند آیا بینی شما کلفت است؟ این خارجی چون لسان قوم نمیداند دماغ شما چاق است را بینی شما کلفت است معنا میکند , غافل از آن که نه دماغ به معنای بینی و نه چاقی به معنای کلفتی است دماغ به معنای مغز و چاق به معنای آمادگی و سلامت است مثلا قلیون را چاقـ کن یا فلانی کار چاق کن است , یعنی آنها را آماده میکند