خدایا بگیر هــــر آنچه تـــــو را از ما میـــ گیـرد

۹ مطلب با موضوع «سرزمین زیبای من» ثبت شده است

سرزمین زیبای من :٨ قسمت آخر

بسم الله النور

قسمت پنجاه و یک:

زیرچشمی داشتم بهش نگاه می کردم و توی ذهن خودم کلنجار می رفتم تا یه راه حلی پیدا کنم ... که یهو متوجه نگاه من شد و سرش رو آورد بالا ... مکث کوتاهی کرد ... مشکلی پیش اومده؟ ...

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

سرزمین زیبای من ٥قسمت هشتم

بسم الله النور

قسمت چهل و شش: فرزندان اسلام

جملات و شعارهایی رو که می شنیدم باور نمی کردم ... اونها دروغگو نبودن ... غرق در حیرت، چشم از روی هادی چرخوندم و به رهبر ایران نگاه کردم ... چرا اونها می خوان جانشون رو به خاطر تو فدا کنن؟ ... هیچ کدوم شون که ایرانی نیستن ... تو با اونها چه کار کردی که اینطور به خاطرت اشک می ریزن؟ ... 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
طلبه آینده

سرزمین زیبای من ٥قسمت هفتم

بسم الله النور

قسمت چهل و یک: قلمرو

خون، خونم رو می خورد ... داشتم از شدت عصبانیت دیوونه می شدم ... یعنی من حق نداشتم حداقل توی اتاق خودم آرامش داشته باشم؟ ... در رو باز کردم و رفتم تو ... حتی دلم نمی خواست بهش نگاه کنم ... .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

سرزمین زیبای من:٥ قسمت ششم

بسم الله النور

رفتم سراغ قرآن ... یک بار دیگه قرآن رو خوندم ... و بعد از اون دنبال جنبش های دینی در سراسر دنیا گشتم ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

سرزمین زیبای من:٥ قسمت پنجم

بسم الله النور

چند لحظه سکوت کرد ... نگاه پر معنا و محبتی که قادر به درک عمق اون نبودم ... .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

سرزمین زیبای من ٥ قسمت چهارم

بسم الله النور

فردا صبح، کلی قبل از ساعت 9 توی دادگاه حاضر بودم ... مثل آدمی که با پای خودش اومده بود و جلوی جوخه اعدام ایستاده بود ... منتظر بودم، هر لحظه قاضی ماشه رو بکشه ... اما سرنوشت جور دیگه ای رقم خورد ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

سرزمین زیبای من ٥ قسمت سوم

بسم الله النور

چندین ماه گذشت ... پرداخت اجاره اون دفتر کوچیک واقعا سخت شده بود ... با حقوقی که می گرفتم از پس زندگیم برنمی اومدم ... بعد از تمام اون سال ها و تلاش ها ... یاس و ناامیدی رو کم کم توی قلبم حس می کردم ... و بدتر از همه جرات گفتن این حرف ها رو به کسی نداشتم ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

سرزمین زیبای من:١٠ قسمت دوم

بسم الله النور

هر چند آینده ای مقابل چشم هام نبود اما با خودم گفتم ... اون روز که پات رو توی مدرسه گذاشتی ... حتی خودت هم فکر نمی کردی بتونی تا اینجا بیای ... حالا، امروز خیلی ها این امید رو پیدا کردن که بچه هاشون رو بفرستن مدرسه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

سرزمین زیبای من:١٠ قسمت اول

بسم الله النور

استرالیا ... ششمین کشور بزرگ جهان ... با طبیعتی وسیع... از بیابان های خشک گرفته تا کوهستان های پوشیده از برف ...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده