بسم الله النور


مائیم همان نسل جمارانی ها
مائیم قسم خورده ی چمرانی ها
. دلباخته ی پیر خراسانی ها
با ارتش سردار سلیمانی ها
. کافیست که دنیا همه مبهوت شود
تا منطقه انباری باروت شود
. بگذار دوباره عشق تبعید شود
بگذار مذاکرات تمدید شود
. تحریم بزرگ غرب تشدید شود
پیمان امام عشق تجدید شود
. این نسل شکسته شاخ اهریمن ها
جانم به فدای احمدی روشن ها
. سرباز خمینی زمانیم همه
در صدر خبرهای جهانیم همه
. آماده برای گفتمانیم همه
با نرمش خویش قهرمانیم همه
. ما پیرو خط فکری "عمّاریم"
با غرب أشداء و علی الکفاریم .
در مکتب ما، شکست ناکامی نیست
جز عشق، وصیتی و پیغامی نیست
. شهرت طلبی، شبیه گمنامی نیست
در رأس، بجز نظام اسلامی نیست
. جز عترت و قرآن همه نا حق باشد
پاینده ولایتی که مطلق باشد.
لبیک یا خامنه ای