خدایا بگیر هــــر آنچه تـــــو را از ما میـــ گیـرد

۱۳ مطلب با موضوع «فرار از جهنم» ثبت شده است

فرار از جهنم قسمت های 67,66,65,64,63,62,61

بسم الله النور


۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 60,59,58,57,56

بسم الله النور


- از خدا شرم نمی کنی؟ ... اسم خودت رو می گذاری مسلمان و به بنده خدا اهانت می کنی؟ ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 55,54,53,52,51

بسم الله النور

رای لحظاتی واقعا وسوسه شده بودم ... اما یه لحظه به خودم اومدم ... حواست کجاست استنلی؟ ... این یه انتخابه... یه انتخاب غلط ... نزار وسوسه ات کنه ..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 50,49,48,47,46

بسم الله النور

بهش آرام بخش دادم ... تمام شب رو خوابید اما خودم نتونستم ... نشسته بودم و نگاهش می کردم ... زندگی مثل یه فیلم جلوی چشمم پخش می شد

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 45,44,43,42,41

بسم الله النور

هنوز از مدرسه زیاد دور نشده بودیم که چشمم به چند تا جوون هجده، نوزده ساله خورد ... با همون نگاه اول فهمیدم واسطه مواد دبیرستانی هستن ...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 40,39,38,37,36

بسم الله النور

نمی دونستم چی بگم ... بدحور گیرافتاده بودم ... زندگیم رفته بود روی هوا ... تمام پس انداز و سرمایه یک سالم ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 35,34,33,32,31

بسم الله النور

همه رفتن ... بچه ها داشتن وسایل رو جمع و مسجد رو مرتب می کردن ... .
یه گوشه ایستاده بودم ... حاج آقا که تنها شد، آستین بالا زد تا به بقیه کمک کنه ... 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 30,29,28,27,26

بسم الله النور

سرم رو به جواب نه، تکان دادم ... .
من چیزی در مورد این جور مسائل نمی دونستم ... اون روز سعید تا نزدیک غروب دریاره فلسطین و جنایات و ظلم های اسرائیل برام حرف زد ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 25,24,23,22,21

بسم الله النور


وسایلم رو جمع کردم و زدم بیرون ... ویل هم که انگار منتظر چنین روزی بود؛ حسابی استقبال کرد ...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده

فرار از جهنم قسمت های 20,19,18,17,16

بسم الله النور

یه مهمونی کوچیک ترتیب داد ... بساط مواد و شراب و ... .
گفت: وقتی می رفتی بچه بودی، حالا دیگه مرد شدی ... حال کن، امشب شب توئه ... .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
طلبه آینده