بسم الله النور


روزی بهلول وارد خرابه ای شد کنار خرابه مدفوع بود بهلول قدری با مدفوع و نجاسات حرف زد بعد عبایش را روی آنها کشید و بیرون آمد

از او پرسیدند چه کردی گفت به مدفوع ها گفتم یک سوال میکنم اگر خوب جواب دادید عبایم را به شما میدهم آن ها هم خوب جواب دادند و من هم عبایم را به آن ها جایزه دادم پرسیدند چه سوالی کردی؟ گفت از آنها پرسیدم شما غذا ها و میوه های خوشمزه ای بودید خوش طعم بودید چه شد به این وضع و به این بدبویی و تعفن افتادید؟ آنها هم گفتند مدتی با انسان نشستیم , این نتیجه ی همنشینی با آن ها است.

حضرت امام حسن عسکری علییه السلام فرمودند: مَنْ أنِسَ بِاللّهِ اسْتَوحَشَ مِنَ النّاسِ... 

هرکس با خداوند انس بگیرد از مردم وحشت می‌کند البته معنایش این نیست که همه چیز را رها کن و برو یک گوشه و دیگر به احدی کار نداشته باشی بلکه در میان مردم باش ولی با آن ها نباش در هر حالی که هستی چه سخن گفتن خوابیدن و غیر آن متوجه باش که در محضر خدا هم هستی دل خودت را از میان مردم بردار و به صاحبش بده و غیر را از دلت خارج کن


آداب الطلاب

***************

یک جمله ای: اگر به دنبال یک نفری هستید که زندگی شما را تغییر دهد... نگاهی به آینه بیاندازید